Taneční soutěže Ostrava

Další seriál soutěže iDance Cup v Ostravské pobočce připravujeme, sledujte naše sociální sítě!

Vnitroklubová soutěž je organizovaná s myšlenkou připravit děti z tanečních kroužků, případně absolventky ProAm kurzů na soutěžní prostředí.

Soutěž je konaná v domácím prostředí za příjemných podmínek a nespadá pod žádnou taneční federaci.

Veškeré informace o soutěži jsou k nalezení na adrese
 www.idancecup.cz

Těšíme se na Vás