Zveřejněno 3. listopadu 2022 v rubrice Zajímavosti

Trenérské zkoušky úspěšně složeny!

Prázdniny… doba, která pro většinu studentů znamená oddych od všech studijních povinností. Toto však neplatí pro několik tanečníků z řad iDance studia, kteří úspěšně absolvovali trenérská studia!

Trenérské zkoušky úspěšně složeny!

Oliver Los Chovanec a Dušan Kočař, dva odvážlivci prahnoucí po vzdělání, kteří se během letních měsíců pustili do kvalifikačních studií pro trenéry a porotce III. třídy.

Co si taková studia žádají a jaké benefity nyní Oliverovi s Dušanem přinášejí? 

Díky svým dlouholetým zkušenostem a úspěchům v tanečním světě jim bylo umožněno pokusit se o složení své první trenérské zkoušky. Mají nyní za sebou četná školení od nejlepších v branži. Řešili správná provedení základních figur standardních i latinskoamerických tanců, vše probrali do nejmenších detailů a ucelili si tak své vědomosti. Závěrem byla samotná zkouška, kterou oba velmi dobře zvládli a nyní jsou už oprávněni porotovat určité soutěžní kategorie a také mohou své znalosti předávat dále jako trenéři. 

Další pilnou studentkou je Sanela Los Chovancová, která hravě zvládla nástrahy v rámci kvalifikačních studií pro trenéry a porotce II. třídy, tedy už o stupeň výše! Předchozí vzdělání získala už v dřívějších letech a tak se rozhodla rozšířit si svou kvalifikaci. 

Pro úplnost je třeba dodat, že ke studiím nejsou připuštěni všichni tanečníci. Podmínkou je dosažení vyšší výkonnostní třídy v latinskoamerických i standardních tancích. Pro tanečníky je to tak výzva pro celou svou taneční kariéru. Praktické zkušenosti se během zkoušky opravdu hodí a je pak vidět, jak tvrdě tanečník pracuje už dlouhá léta. 

Všichni studenti iDance studia úspěšně zvládli a prošli celým procesem kvalifikačních studií a patří jim tedy velká gratulace a pochvala, že svou taneční kariéru berou opravdu zodpovědně. Dále si můžete přečíst

MČR STT - Zase o stupeň výše

MČR STT - Zase o stupeň výše

Sportovní tanec15. března 2023
V sobotu 25. února se atmosféra pražského sálu Lucerna roztancovala v rytmu standardních tanců. Podobně jako na MČR LAT, i zde letos...
Vyhlášení ranklistu 2022

Vyhlášení ranklistu 2022

Sportovní tanec 3. února 2023
Český svaz tanečního sportu uspořádal 7. ledna každoroční kongres, v rámci kterého proběhlo také vyhlašování výsledků ranklistu za rok...